Företaget

Onsjö Såg är ett gammalt sågverk som sedan 2005 drivs av Christer Olsson med en anställd.

Vår självklara verksamhetsidé är att erbjuda personlig service och produkter av hög kvalitet. Vi arbetar uteslutande med svensk råvara och förädlar i första hand lokal råvara från Västra Götaland.

Onsjö Såg arbetar i huvudsak med lövträ och vi deltar för närvarande i projektet Lövträ Västra Götaland, som drivs av Träcentrum Nässjö och Hushållningssällskapet Sjuhärad.

Projektet syftar till att sätta fokus på lövträ och få industrin att inse och bättre utnyttja lövträdslagens egenskaper och fördelar.

broschyr
Ladda ner broschyr