Länkar

Träcentrum

www.tracentrum.se
Stiftelsen Träcentrum Nässjö, landets första i sitt slag, är ett centrum för utbildning utveckling och konferensverksamhet. Hela idén med Träcentrum bygger på samverkan mellan aktörer som kan bidra med relevant kompetens.

HS Sjuhärad

www.hush.se/ps/
Vår verksamhetsidé är att utveckla och förmedla kunskap till landsbygdens näringar. Vi arbetar med rådgivning, försök och utveckling inom lantbruk, landsbygd, ekonomi, trädgård och mat.